Vad är fjärrvärme?

15 oktober, 2020 Av av Admin
Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Detta beror på att fjärrvärmen är väldigt energieffektiv och miljövänlig och tar vara på resurser som annars hade gått till spillo. Dessa resurser kan exempelvis vara rester från skogen som toppar och grenar eller träavfall. Vill du läsa mer om fjärrvärme?

Så här fungerar det! 

Kortfattat fungerar fjärrvärmning som så att en central pannanläggning producerar hett vatten som värmer samhällen. Det varma vattnet kommer genom välisolerade rör till husets värmeväxlare. Värmeväxlaren ser tillslut till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen.  

Utöver det så erbjuder även fjärrvärme en hög leveranssäkerhet. Därför skulle inte kunden märke av något om det uppstår problem med exempelvis temperaturförändringar, eftersom reservanläggningar kopplas in direkt. 

Bakgrunden kring fjärrvärme 

Med hjälp av fjärrvärme är luften i våra städer renare samtidigt som utsläppen är betydligt lägre. Under den sena delen av 1900-talet minskade befolkningen på landsbygden och städerna växte sig starka. Detta gjorde så att behovet ökade av både el och värme. Då föddes idén om fjärrvärme fram. Detta gick till genom att man flyttade hela förbränningsprocessen till ett enda ställe. Eftersom tidigare år hade alla hus varsin panna. Resultatet av detta gjorde att luftkvalitén förbättrades snabbt. Till en början bestod fjärrvärmevattnet av fossila bränslen men man bytte sedan ut det till förnybar och återvunnenenergi vilket resulterade att utsläppen minskade ytterligare. Detta har även gjort så att vi i Sverige som land har lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.