Vad är Sedumtak?

15 juni, 2020 Av av Admin

Ett sedumtak är en takkonstruktion med växtlighet som grund. Sedum är egentligen namnet på ett plantsläkte som består av en rad olika örter och suckulenta växter som tål torka och kan gro i ett tunt lager jord. Dessa typer av växter kan ses gro i stenpartier och utmed stenmurar där förhållandena är karga och ganska extrema. Plantsläktet har över 400 arter men alla klarar inte det nordiska klimatet. I slutet av denna text presenteras ett urval av de svenska arter som oftast används för sedummattorna avsedda för nordisk miljö. I svenska sedummattor ingår även olika typer av gräs och mossa då också dessa växter har en stark motståndskraft.

Läs mer om sedum här.

Olika växtblandningar

Det är typen av växtblandning som avgör hur tjockt sedumtaket blir och blandningen är i sin tur avhängig det rådande klimatet. En sedum-ört-matta består av 3 centimeter jord, en 3 centimeter dränering och ett lika stort vattenhållande skikt vilket tillsammans med örterna ger en tjocklek på över 12 cm. Den tunnaste sedummattan, moss-sedum-mattan, är endast 3 cm tjock medan en sedummatta med kombinationen örter och gräsarter kan ha en tjocklek på upp till 15 cm tjock. Antalet arter som varje matta består av varierar från 7 stycken och uppåt och alla dessa är perenna, det vill säga återkommande år efter år.

Förarbete för sedumtak

Taket kräver ett väl utfört förarbete innan sedummattan läggs på plats. Beroende på lutning av taket kan ett speciellt ytskikt behöva användas och vid mycket liten lutning kan det krävas ytterligare dräneringsmatta. Sedummattan byggs på en biologiskt nedbrytbar matta av kokosfibrer som därefter täcks med mineraljord. Konstruktionen kan skilja sig åt beroende på vem som producerar den.

Det finns en uppsjö av arter som används för sedumtak, nedan listas några av de vanligaste örterna:

Vinterfetblad

Klippnejlika
Pimpinell
Kamtjatka fetblad
Timjan

Vit fetknopp.
Bergstaklök
Fingerört

…och några av de vanligaste grässorterna:

Fjällgröe
Fårsvingel
Bergstarr