Sanering och rivning är sunt i ett framskridande samhälle

15 juni, 2020 Av av Admin

Det kan ta lång tid att upptäcka dolda skador som ligger inuti väggar och under husets grund. Bor man i ett äldre hus så kanske det ser fint ut på ytan då man har varit noga med att måla om och se till att fasaderna alltid är hela, men under ytan så kan det gro mögel och annat som utgör en hälsorisk för de som bor och arbetar i huset. Om man har upptäckt dolda skador som är hälsovådliga så behöver man ofta både sanering och rivning för att bygga nytt. Sanering och rivning är sunt i ett framskridande samhälle där man vill lägga grunden för framtida byggnader som inte löper samma risk för den typ av skador som man kan bli sjuk av.

Sanering och rivning

I vissa fall så kan det förstås räcka med sanering. Det kanske bara är en vägg som har mögel och det här ger förstås inte anledning till att riva hela huset. Men då det rör sig om en hel byggnation som är så full av farliga material och mögelsvampar att man knappast kan vistas i den så är det inte lönt att enbart sanera. Då får man istället se på sanering och rivning som en lösning, det vill säga att man ser till att hela området frigörs från de farliga ämnena och materialen och att man bygger nytt med sunda material som ger många fördelar.

Nya sunda material

Byggtekniken har ju gått framåt sedan tiden då man helt ovetande byggde in asbest i tak och fasader. Dagens material är inte bara hälsosamma och gjorda för att minska riskerna för mögel och andra typer av skador, de har också utformats för att vara ekonomiska och se till att det blir lätt att hålla huset varmt eller kallt med bibehållen god luft. Med nya tekniska lösningar så skapar man byggnader som är vackra att se på och som ger möjlighet till en sund och modern livsstil. Med tanke på detta så finns det goda anledningar till att riva och bygga nytt.

Bevara det gamla

Samtidigt så måste man finna en balans. Det säger sig självt att vi som människor har ett behov av att behålla det som vi ser som vår historia och kultur. Men även om man satsar stort på sanering och rivning för att förnya och skapa plats för det moderna samhället så blir det knappast så att man river allt. Det finns alltid utrymme för byggnader som är i gott skick och som får bli kvar som ett minne från en tidsperiod då man fortfarande byggde med trästockar eller med eternitplattor. Att bevara det gamla är också en viktig del av det framskridande samhället.